Skip to main content
Skip table of contents

Copaco Cloud Microsoft Azure NCE - Belangrijkste wijzigingen voor partners


Toelichting
Microsoft heeft een nieuw Azure NCE model geïntroduceerd wat wij in juni gaan doorvoeren in het Copaco Cloud platform. Dit nieuwe model brengt voor jou als Copaco Cloud Azure CSP partner wijzigingen met zich mee. Bekijk onze webinar recording terug via de volgende link:

https://copaco.webinargeek.com/watch/replay/963864/f880d44d03a38f90ec2c8962e81d7b4a/

Een overzicht met de belangrijkste wijzigingen:

Huidig Azure Legacy

Nieuw Azure NCE

1. Wat wordt er geleverd?

Azure Tenant + Subscriptie

Azure Plan + Subscriptie

2. Prijsmodel

List price – standaard korting

List price – Partner Earned Credit

3. Cost Management

Nee

Ja

4. Valuta

Euro

Dollar

5. Facturatiecyclus

Per tenant wisselend

Gelijk voor alle Azure Plans

6. Facturatie marketplace items

Losse facturatie

Gebundelde facturatie

7 Migratie Provider

Administratieve omzetting Copaco

Administratieve omzetting Copaco

8 End of Sale & Start NCE

End of sale per juni maar nog niet end of life.

Start per juni, alle nieuwe klanten krijgen een Azure Plan.


Extra toelichting per punt:

  1. Deze wijziging betekent dat per provider (Copaco) per partner een Azure Plan voor een eindklant kan worden geactiveerd. Hierdoor kan een eindklant door meerdere partners vanuit één provider worden bediend.

  2. De standaard korting van 9% blijft hetzelfde met 9% Partner Earned Credit. Het verschil zit hem hierin dat je als partner enkel Partner Earned Credit verdient wanneer wij als Copaco admin rechten behouden op de eindklant omgeving. Deze dienen dus altijd intact te blijven en niet te worden verwijderd door partner of eindklant.

  3. Cost Management wordt mogelijk op partner en eindklant niveau. Dit betekent dat je eindklant de Azure adviesverkoopprijs kan gaan inzien.

  4. Maandelijks wordt de wisselkoers Euro/Dollar bepaald en daarmee de Euro prijs voor Azure resources voor de huidige maand. Je wordt in Euro maandelijks gefactureerd.

  5. Waar je voorheen wisselende billing cycles had per eindklant worden nu alle eindklanten rechtgetrokken met een billing cycle over een gehele kalender maand. Start je met Azure voor een eindklant bijvoorbeeld halverwege de maand? Dan betaal je de eerste factuur deze halve maand resources (15e-30e) en daarna de opvolgende maand de gehele maand (01e-30e).

  6. Maak je gebruik van third party marketplace items dan was je gewend dat je vanuit ons een separate factuur hiervoor ontving. Deze worden nu gebundeld.

  7. Een migratie naar Azure Plan is een administratieve omzetting wat we zoveel mogelijk willen automatiseren, de klant heeft hier geen hinder van. Het proces Azure Plans verhuizen tussen providers is vereenvoudigd. Meer daarover in het webinar.

  8. Azure Legacy gaat end of sale in juni maar blijft nog enige tijd actief. We moeten met alle tenants over naar het nieuwe Azure Plan. Meer daarover in het webinar.

    Het Copaco Cloud Team.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.