Skip to main content
Skip table of contents

Wat is Cloud Champion?

Cloud Champion is een gratis programma dat wordt gesponsord door Microsoft Nederland en jouw distributeur(in dit geval Copaco) om jou te helpen met het uitbreiden van je Cloud Business. Het is een initiatief van Microsoft en dit wordt weer beheerd door een extern marketingbureau.

Voor inhoudelijke vragen dient u rechtstreeks contact op te nemen via de aangegeven paden, in dit geval via het mailadres lucas@cloudchampion.nl.

Zie https://copaco.cloudchampion.nl.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.